právě hraje
PSLOUCHEJ
ŽIVĚ
HANÁPLAY SKYROCKPLAY
 
 

AKCE: Sprchuješ slona?

26. 10. 2020 - 08:00 | Konec legrace! Taky doma sprchujete slony?

To tam snad sprchuješ slona, ne?! Neplýtvejme vodou, kterou nemáme.

Už nemáme na výběr. Odpovědný přístup ke spotřebě vody je povinností každého z nás. Čelíme dlouhodobému suchu. Tak to zkrátka je, a ač se to může zdát sebevíc zvláštní, červnové a říjnové povodně na Moravě jsou toho průvodním znakem.

Pojďme s tím něco udělat. Třeba jen malý krůček, který když uděláme všichni, tak se ta drobná vzdálenost nastřádá v mohutný krok k záchraně vody v naší krajině. Základem je neplýtvat. Jsme sice lidé, ale co se týče spotřeby vody, tak je to na pováženou. Když si ke koupání napustíme vanu, hned je pryč i 150 litrů. Spláchnutí velké potřeby pošle do kanálu až 10 litrů. Vyperete a 40 litrů vody pryč. Umytí nádobí v myčce (sice vodu šetří ale i tak) 10 litrů. A při mytí rukou klidně vytečou 4 litry. To je vody, jako kdyby ji spotřeboval slon!

Právě slon je ve znaku nové kampaně, která má vzbudit větší zájem všech obyvatel Olomouckého kraje o problematiku vody u nás. Tak přestaňme v koupelně “sprchovat slony” a s vodou šetřeme. A nejde jen o koupelnu. Zavítejte na nový web https://www.sprchujesslona.cz/, kde najdete jasné informace o tom, proč je pro nás voda důležitá, proč si ji máme vážit, jak s vodou šetřit, jak to že voda mizí, proč je sucho a také jak vodu v krajině udržet a jak jí pomáhat k návratu do míst, odkud zmizela.

“Nedávno jsme dokončili práci na základním koncepčním dokumentu, Strategii Olomouckého kraje o vodě. Základem a současně podmínkou úspěšného rozvoje našeho chování k vodě je postoj každého člověka. Podobně jako jsme se učili například třídit odpady, musíme se naučit hospodařit s vodou. Pojďme přehodnotit náš přístup k životnímu prostředí, ve kterém je voda stejně důležitá jako krev v lidském těle,” říká hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, který je patronem osvětového projektu Sprchuješ slona.

Klima se nám mění před očima. V posledních letech jsme strádali velkým suchem. Letos suchá období prokládají vytrvalé deště a s nimi spojené bleskové povodně, například na Uničovsku nebo na Přerovsku. Tyto extrémní hydrologické jevy jsou jedny z nejviditelnějších dopadů změn klimatu. Pojďme hovořit o vodě a začněme mezi sebou šířit odpovědnost k ní. Možná si za chvíli půjdete umýt ruce. Zkuste během mydlení vodu vypnout. To je dobrý začátek.

Čtěte s námi více na oficiálních stránkách
a zapojte se do projektu 

sprchujesslona.cz

Ozvěte se nám