právě hraje
PSLOUCHEJ
ŽIVĚ
HANÁPLAY SKYROCKPLAY
 
 

VÝSLEDEK: Sčítání Hanáků

07. 10. 2021 - 10:00 | Hanáci, kolik nás je? Zapojili jste se s naším Pepinem z Hané do originálního projektu na webu www.scitanihanaku.cz? Máme výsledky.

Aktualizováno 7. 10. 2021

 
 

O co šlo?

Přemýšleli jste někdy, kolik tu s námi žije pravých Hanáků? Hanáků, kteří mluví regionálním nářečím a hrdě se k naší milované Hané hlásí? Pojďme je spočítat! Ano, klasické SČÍTÁNÍ LIDU (o kterém píšeme zde) nám jednoduše nestačí a proto jsme partneři nového exkluzivního regionálního SČÍTÁNÍ HANÁKŮ!

Ukažte, kolik pravých Hanáků je tu s námi a řekněte o tomto skvělém projektu i svým příbuzným či přátelům! Předem děkujeme, že jednoduchý online formulář vyplníte i za naše starší Hanáky, kteří si s internetem až tak nerozumí. Jdeme na to? Připraveni?  Na vědomost dáváme, že Hanáky sčítáme.


Všichni Hanáci klikají sem 
a poslouchají jedinou zdejší stanici - Radio Haná.

Nalaďte si nás snadno online.

 

Po vzoro nápadô
Na statistickym óřadô
Na vědomi dávámê
Že Hanákê sčétámê

Že sčétámê fšeckê tê
Co mlovijó furt hanáckê
Téch pár co tô eště zbêlê
A naše nářeči si ôdrželê.

A ve co majó doma kroje
Ať poděděny nebo svoje.
Takê bêsmê rádi bêlê
Kdêž bêste se nám přêhlásêlê

Přehlaste se fšeci teď
Na scitanihanaku.cz
Zdrži Vás to na chvilô
De to ê na mobilô :)

Proč to děláme?


Hanácky nářeči je pomalê ale jistě veklačovany spisovnó češťênó, aspoň se to teda fšôdê vêkládá. Maly děcka ôž hanáckê nemlovijó, protože to néni moderni, to se takê vêkládá. Hanáci só prastary etnikum a majó boható kulturô a tradice. Vi ale negdo, kolêk je eště na Hané třeba kroju, kolêk lêdi skôtečně eště mlovi hanáckê a gde fšôdê só po světě Hanáci potróšeni? Toš proto to dělámê, abê smê vêpátralê tadê tê fšeckê věcê a zkôsêlê téch pár poslednich Hanáku ze fšeckym fšôdê posčétat.

Gdo to dělá?

Fšeci znajó Pepina z Hané. Deť on nigdá nemêslêl nic zle a Hanó a fšecko, co je s ňó spojeny měl dêckê tôze rád. Tak se ê jednyho krásnyho dňa stalo, že ho napadlo, že bê po vzorô Českyho statistickyho óřadô spočétal fšeckê Hanákê, co eště mlovijó hanáckê. Pepinovi pomocnici pak só Marek Ošťádalu z Mezêc, Arnošt Voglu z Haňovic a hromada dalšich nadšencu a dobrovolniku.

Jak to chcemê ôdělat?

Je to jednodôchy. Vêplňte krátké dotazniček, keré nandete na www.scitanihanaku.cz a je vêmalovany. Vêplňte ho za sebe a ešlê znáte nejakyho Hanáka, keré počétačum neholdôje, domlovte se s ňém a vêplňte ê za něho, abê se nepřêhodilo, že bê se na nekeho muhlo zapomenót. Ešlê třeba znáte ê nejakyho Hanáka, keré ôž tadê na Hané nebévá a větr ho odfókl nekam dál, déte mô zprávô, ať se takê přêdá.To bê bêla velêká škoda, kdêž bê negdo chêběl. Dêť tê čisla bê pak nebêlê pravdivy.

Co z teho bôde?

Bôdemê znat pravdô. Bôdemê skôtečně vědět, kolêk Hanáku eště mlovi hanáckê a ešlê je pravda, že tadê to nářeči skôtečně miři k zánikô. Přêndemê ê na to, kolêk je na Hané eště kroju a kolêk Hanáku si v nich rádo vêrazi mezê lêdi. Třeba se nám povede ê ôspořádat nejaky zetkáni, bôď na nejaké slávě a nebo jenom tak. Kdo bôde chtět, muže napsat svuj kontakt a mê ho ôpozornimê na to, kdêž se bôde dit neco, co bê ho muhlo zajimat. Na svó česť slêbôjem, že reklamê na levny trenyrkê a šampónê na fšecko nikemô posilat nebôdemê.


www.scitanihanaku.cz

Ozvěte se nám

Procházka pamětí Radia Haná - vracíme vaše vzpomínky!!