<iframe src="http://radiohana.cz/on-line-vysilani-banner" frameborder="0" width="šírka v pixelech dle uvážení, ideálně 100%" height="výška v pixelech dle uvážení"></iframe>