právě hraje
PSLOUCHEJ
ŽIVĚ
HANÁPLAY SKYROCKPLAY
 
 

Přijmeme strážníky do týmu Městské policie Šternberk

16. 09. 2019 - 00:00 | Město Šternberk přijímá strážníky do týmu Městské policie Šternberk.

Požadavky: (dle ustanovení § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů)

• ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
• věk minimálně 18 let
• bezúhonnost, spolehlivost
• zdravotní způsobilost
• schopnost řešit konfliktní situace
• znalost práce na PC
• řidičské oprávnění sk. B
• aktivní znalost cizího jazyka výhodou (němčina, angličtina)
• absolvování psychotestů s doporučujícím závěrem pro požadované pracovní místo
• absolvování testu fyzické způsobilosti a testu duševní způsobilosti k výkonu práce
   strážníka obecní  policie
• absolvování motivačního pohovoru se členy výběrové komise
• platné Osvědčení strážníka výhodou

Město Šternberk dále poskytuje novým strážníkům náborový příspěvek ve výši 60.000 korun, který je strážníkovi MP vyplácen po ukončení specializačního kurzu a získání Osvědčení strážníka.


K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
   znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíců
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně na adresu Město Šternberk, k rukám 2. místostarosty, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk.

Obálku označte „Neotvírat - strážník MP“. Bližší informace obdržíte na služebně Městské policie Šternberk nebo na telefonních číslech 585 086 202,  585 086 203,   585 086 276.

Ozvěte se nám

Ozvěte se nám

585 22 55 88
585 22 55 88 dopravní zpravodajství