právě hraje
PSLOUCHEJ
ŽIVĚ
HANÁPLAY SKYROCKPLAY
 
 

OSOBNOSTI: Olomouckého kraje

07. 09. 2020 - 09:00 | Poznejte tváře, které jsou součástí života Olomouckého kraje. Možná máte společného více, než si sami myslíte.

 

Marek Ošťádal

Marek Ošťádal je, jak sám říká, Hanák jak poleno. Od mala mluví hanácky a hanácká kultura a tradice jsou jeho celoživotní zálibou.

Hlavně pomalu zanikající hanácké nářečí propaguje všude, kde to jde. V roce 2018 se dokonce podílel na vydání učebnice hanáčtiny pro děti. Marek zpívá a hraje v kapele Stracené ráj.

V životě by se podle svých slov neobešel bez své manželky, hudby a sportu. Od roku 2010 je starostou obce Náklo.


Zadavatel: Starostové a nezávislí

Marian Jurečka

Marian Jurečka pochází z rodiny, která se po generace věnovala zemědělství. Rozhodl se pokračovat v rodinné tradici a přihlásil se na Střední zemědělskou školu v Přerově. Vysokoškolské vzdělání získal na Mendelově univerzitě v Brně – obor rostlinolékařství.

Do politiky vstoupil v roce 1999 v barvách KDU-ČSL. Postupná mravenčí práce uvnitř strany mu vynesla post místopředsedy a v roce 2012 i lídra kandidátky KDU-ČSL v Olomouckém kraji. Uspěl, stejně jako v následných volbách do Sněmovny. Přibližně čtyři roky řídil Ministerstvo zemědělství. V lednu 2020 se stal předsedou KDU-ČSL.

Hraje na tubu, vystupuje s hudebním tělesem Porta Benefica. Je ženatý a má pět synů. Když může, rád vymění oblek za montérky, pohodlné auto za traktor a vyráží pracovat na pole 

Zadavatel:
Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc)

Zdeňka Blišťanová

Zdeňka Blišťanová se narodila ve Staré Červené Vodě na Jesenicku u polských hranic do učitelské rodiny. Vydala se stejnou cestou jako rodiče a po vystudování Univerzity Palackého v Olomouci nastoupila jako učitelka na Základní školu v České Vsi u Jeseníku, kde zůstala přes dvacet let. Posledních sedm let školu vedla. Stabilizovala ji, zastavila pokles počtu žáků a zavedla moderní metody výuky. Když ředitelnu opouštěla, měla škola dvakrát tolik dětí než předtím.

V roce 2014 se stala místostarostkou Jeseníku. Zaměřila se hlavně na transparentnost, školství a pomoc seniorům. Ve volbách v roce 2018 ji voliči za práci pro město ocenili. Její hnutí Jeseník srdcem (TOP 09, Zelení a nezávislí kandidáti) tehdy získalo více než 41 procent hlasů a Zdeňka Blišťanová se stala starostkou Jeseníku.

Zadavatel: Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc)

Marcela Škvařilová

Marcela Škvařilová se narodila do lékařské rodiny a vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Vždy ji bavil sport, literatura a výtvarné umění. I proto později vedla v Olomouci Galerii V podloubí. Na II. interní klinice pomáhala založit Jednotku intenzivní metabolické péče. Po roce 1989 jí učarovala intervenční kardiologie a významně se zasadila o dostupnost těchto moderních metod pro Olomoučany. Pomáhala také se založením kardiochirurgické kliniky. Je předsedkyní Nadačního fondu Pro srdce Hané, který usiluje o prevenci kardiovaskulárních nemocí. Od roku 2018 působí v olomouckém zastupitelstvu za hnutí ProOlomouc.

Zadavatel: 
Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc)

Hana Vacková

Hana Vacková žije dlouhodobě v Olomouci. Pracuje jako středoškolská učitelka na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Zabývá se širšími souvislostmi vzdělávání a věří, že ze současné krize vyjdou učitelé i žáci obrozeni k větší samostatnosti a kreativitě. Na lidech, kteří ji obklopují, si cení hlavně poctivosti, spravedlivosti a pracovitosti. Je spolupředsedkyní Strany zelených v Olomouckém kraji. Dlouhodobě se zajímá o udržitelnou politiku, z této oblasti nejvíce sleduje téma zazelenění obytných budov a opětovného používání šedé vody.

Zadavatel: Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc)

Dalibor Horák


Zkušený politik Dalibor Horák míří do vedení kraje. Kandidátku občanských demokratů pro krajské volby vede zkušený profesionál, náměstek hejtmana Dalibor Horák. Členem Zastupitelstva města Uničova je od roku 1994 a jako starosta stál šest let v jeho čele. ODS v jeho městě sedmkrát zvítězila v komunálních volbách. Byl  iniciátorem vzniku systému cyklostezek, ke kterému se stále připojují další obce a proto Uničov získal pozici lídra cyklodopravy. Dalibor Horák podporuje tyto projekty na celém území kraje.

Členem krajského zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 2004. Poslední roky vedl resort zdravotnictví, který pozvedl na novou úroveň. Převzal resty, které úspěšně vyřešil. Stabilizoval provoz heliportu v Olomouci, rozšířil pohotovostní službu, rozhýbal obnovu sanitek zdravotnických záchranářů a výstavbu jejich výjezdových základen.

Zahájil také výstavbu nového pavilonu v Nemocnici Šternberk. V době koronaviru řídil distribuci ochranných prostředků a podílel se na zajištění chodu zdravotnických zařízení a sociálních ústavů. Dalibor Horák je absolventem oborů archivnictví, historie a učitelství na olomoucké univerzitě. Je v kontaktu s řadou předních historiků. Z jeho podnětu a s jeho pomocí vydala řada měst, obcí, spolků a jednotlivců množství velmi úspěšných historických publikací.

Zpracovatel a zadavatel:  Občanská demokratická strana, Truhlárská 1106/9 110 00 Praha, agentura Intertrade Moravia

Jitka Seitlová

Jitka Seitlová se narodila v Přerově a nyní žije v Lipníku nad Bečvou. 

Žena, která rozumí vodě. Jako doktorka přírodních věd oboru geologie a hydrogeologie působila 13 let v oblasti ochrany životního prostředí, zejména vod a územního plánování. Po roce 1990 ve veřejné správě. V roce 1996 byla zvolena senátorkou, mandát obhájila v roce 2002. Získala kredit přední odbornice v oblasti veřejné správy.

Zástupkyně ombudsmana. V roce 2007 ji Parlament ČR zvolil zástupkyní ombudsmana JUDr. Otakara Motejla. K tisícovkám stížností řešila z vlastní inciativy např. nevyplácení rodičovského příspěvku a mateřské, ochranu proti zneužití citlivých osobních zdravotních dat, nápravu katastrofálního stavu ovzduší na Ostravsku nebo nefunkční opatření na ochrany před povodněmi a povrchových vod.

Umění pomáhat domluvit se – „mediátor“. V roce 2013 se ve svých 60 letech stala zapsanou mediátorkou v novém oboru pomáhajícím lidem se dohodnout. Opět v Senátu. O rok později byla znovu zvolena do Senátu. Intenzivně se věnovala a stále věnuje urychlení dobudování a kvalitě dálnic v regionu, ochraně proti zneužívání seniorů a osob závislých na cizí pomoci, prosadila zákon pomáhající vlastníkům bytů v SVJ proti dluhům neplatičů, ochraně vody proti nedomyšlenému projektu Dunaj-Odra-Labe a přehrady Skalička i pomoci při zmírnění dopadů epidemie Covid-19.

Renesanční žena – široké pole působnosti. Ve velmi široké činnosti senátorky pro ni byla vždy stěžejní ochrana vody, půdy a zdravého prostředí pro život lidí. Na základě mnoha závažných případů občanů jejího regionu iniciovala řadu legislativních změn i v dalších oblastech práva. Prolomila právní tabu ochrany před domácím násilím, zabrzdila restituční tečku na tisíce nevyplacených náhrad kvůli liknavostí úřadů, pomohla starostům s rozpornými zákony pro veřejnou správu a postavila se proti řadě nespravedlností právního řádu dopadajících na běžné občany.

Něco ze soukromí Má dvě dospělé děti (46 a 37 let) a tři vnoučata (24, 17 a 3 roky). Časově náročnou práci zvládá díky tolerantnímu manželovi. Rodinnou pohodu již téměř 15 let navozuje kočička Elinka a prostorem k relaxaci je zahrada, kde s větším či menším úspěchem sází květiny, pěstuje růže a dýně. Když čas dovolí, ráda navštěvuje koncerty vážné hudby, relaxuje u knihy nebo filmu.

Zpracovatel a zadavatel: KDU-ČSL Karlovo náměstí 5, 128 00 Praha 2, agentura Mediaticca

Radek Vincour

Vážení občané, milí voliči, jmenuji se Radek Vincour a přijal jsem kandidaturu v letošních senátních volbách. Vedl mě k tomu hlavně osud města Uničova v letošním roce.  Společně jsme zvládli čtrnáctidenní karanténu a později i přívalové deště. Právě v tuto chvíli jsem si připomněl, jak důležitá je práce starosty pro pomoc všem spoluobčanům. Pokud mi dáte svůj hlas, stanu se Vaším zástupcem v Senátu, který bude pořád mít v hlavě i v srdci starost o pomoc občanům senátního obvodu. Chci být vidět a slyšet. Před volbami objedu všechny obce a města senátního obvodu, abych všude zahrál večerku, kterou jsem pro povzbuzení občanů hrál na ochozu uničovské radnice v době karantény.

Narodil jsem se 14. listopadu 1966 ve Šternberku a od narození žiji ve městě Uničově. Zde jsem již v mládí přivoněl k mé celoživotní zálibě – hudbě. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UP, obor český jazyk a hudební výchova. Působil jsem v Dechovém orchestru Haná Uničov a dodnes hraji ve své kapele Fofrovanka, která letos oslavila 30 let svého trvání. Učil jsem na ZUŠ Uničov a Střední odborné škole Uničov. Ve volném čase jsem pomáhal jako moderátor Radia Rubi. Možná mě znáte jako ředitele Městského kulturního zařízení Uničov, jimž jsem byl celých 20 let. Od roku 1998 jsem uničovským zastupitelem a radním, od roku 2016 pak starostou města, kterým chci zůstat i v případě úspěchu v senátních volbách. Jediným důvodem je propojenost těchto funkcí a zároveň i předávání potřebných informací a přenášení požadavků starostů našich obcí a měst do tvorby nutných zákonů a dokumentů v Senátu. Své priority v práci v Senátu spatřuji v oblasti zdravotnictví, kde vidím nedostatek praktických lékařů, pediatrů a stomatologů, v životním prostředí, které je ovlivňováno suchem, a také v dopravě.

Neméně důležitým úkolem je udržení fungující komunity, která je nutná pro kvalitní život na venkově a ve městech. Dokonce se nám v Uničově daří zapojit do práce pro místní komunitu opravdu všechny občany včetně lidí bez domova. „Senátor musí být aktivní a lidé u něj musejí najít zastání,“ to je mé motto, se kterým spojuji svoji kandidaturu do horní komory Parlamentu ČR. Využijte svého volebního práva a zvolte svého senátora, kterého znáte a kterému věříte. Nechci Vás zklamat a za Váš hlas Vám předem děkuji.

Zpracovatel a zadavatel: 
Zpracovatel a zadavatel:  Občanská demokratická strana, Truhlárská 1106/9 110 00 Praha, agentura Intertrade Moravia

Ozvěte se nám

Ozvěte se nám

585 22 55 88
585 22 55 88 dopravní zpravodajství