právě hraje
PSLOUCHEJ
ŽIVĚ
HANÁPLAY SKYROCKPLAY
 
 

PRŮZKUM: Věříte nám

27. 05. 2020 - 10:42 | Haló, je někdo u rádia? Ano, je vás hodně, máme stále Vaši důvěru a pomáháme znovu nastartovat ekonomiku.

Rádio v době nouzového stavu lidé intenzivně poslouchají,
relaxují u něj a považují jej za důležité při informování

V době nouzového stavu se řada dříve běžných věcí a zaběhnutých postupů mění a spolu s tím se proměňuje i chování a návyky obyvatel ČR. Do jaké míry? Jak lidé tráví svůj volný čas? Poslouchají rádio, nebo přešli k televizním obrazovkám? Jaké jsou jejich posluchačské preference a co je zajímá? Na tyto i další otázky se pokusily odpovědět společnosti MEDIAN a STEM/MARK v první ze tří plánovaných vln průzkumu zabývajícím se poslechovostí rádia a jeho rolí v nouzovém stavu. 

Teď je to na nás. Restartujme společně českou ekonomiku.


Poslechovost rádií v nouzovém stavu neklesá
Z dubnové vlny průzkumu společností MEDIAN A STEM/MARK vyplývá, že rádio hraje v životech obyvatel ČR stále velmi důležitou roli. Přestože nouzový stav změnil řadu zaběhnutých vzorců chování, poslechovost rádia příliš ovlivněná nebyla. Pro tři pětiny obyvatel ČR se, co se poslechovosti týče, nic nezměnilo. Zcela přestaly poslouchat rádia pouze přibližně 2 % osob ve věku 12-79 let a poslech nějakým způsobem omezilo dalších 10 % dotázaných. „Mezi osobami, které poslech rádia omezily nebo úplně přestaly, jsou pravděpodobně z velké části řidiči a řidičky, kteří poslouchali rádio primárně v autě cestou do práce a během pandemie zůstali doma s dětmi. Tomu by také napovídal fakt, že se nejčastěji jedná o věkovou skupinu 30-39 let.“ komentuje výsledky Jana Proboštová z agentury STEM/MARK.

Jak se změnil v době omezení související s koronavirem Váš přístup k rádiu:


Rádio je obecně media typem, kterému lidé poměrně věří, téměř čtyři pětiny posluchačů jsou přesvědčeny, že změny, které přinesla pandemie koronaviru, v první polovině roku 2020, se rádia nijak nedotknou a poslech rádia během období krize neklesne. Mezi těmito osobami najdeme častěji ženy a obyvatele větších měst.

Téměř polovina posluchačů deklaruje, že je pro ně rádio v době krize lepším společníkem než televize. Jedná se především o ženy a obecně posluchače starší než 40 let. Tato relaxačně-zábavná role rádia v době pandemie se projevuje také v preferencích u programové skladby. Více než dvě pětiny posluchačů nyní preferují hudbu před zpravodajstvím, jedná se častěji o mladé lidi ve věkové kategorii do 29 let. Dvě pětiny považují obojí za stejně důležité, a informační i relaxační roli využívají stejně, a pouze pro 14 % je důležitější zpravodajství samotné. V této oblasti se objevuje zajímavý paradox - zpravodajství zajímá častěji nejmladší věkovou skupinu 12-19 let a také tu nejstarší 70-79 let. 

Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? 

Většina posluchačů své preference v programové skladbě rádií v době nouzového stavu nezměnila. Preference hudby v programové skladbě pravděpodobně není jev, který se váže na dobu nouzového stavu. Více než čtyři pětiny posluchačů uvádějí, že se oproti době před pandemií jejich preference nijak nezměnily. Změnu ve skladbě uvádějí zejména ti, kteří rádio dle vlastních slov poslouchají nyní více než před tím. „Téměř polovina posluchačů je také přesvědčená, že na vysílání není potřeba v současné době nic měnit, ostatní chtějí buď více hudby (28 %), regionálních informací (27 %) nebo více odlehčených, zábavních pořadů (27%)“, uzavírá Jana Proboštová ze STEM/MARK.

Co je pro Vás nyní v rádiu důležitější, hudba nebo zprávy?

Výzkum, na kterém je založena tato tisková zpráva, uskutečnily agentury MEDIAN a STEM/MARK v průběhu dubna 2020. Výzkum je plánován na tři vlny – duben 2020, květen 2020 a červen 2020. Tato tisková zpráva vychází z první z daných vln. Sběr dat v první vlně probíhal metodou CATI (telefonické dotazování) a zúčastnilo se ho 1003 osob ve věku 12-79 let. Výzkum je reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu
Zdroj: ​Median.eu

Využijte komunikace v Radiu Haná ve svůj prospěch. 
Stačí kliknout sem a my rádi pomůžeme.

 
Víte, že Vaši reklamu mohou naši posluchači slyšet i díky naší nové mobilní aplikaci?
 

Ozvěte se nám

Ozvěte se nám

585 22 55 88
585 22 55 88 dopravní zpravodajství