právě hraje
PSLOUCHEJ
ŽIVĚ
HANÁPLAY SKYROCKPLAY
 
 

Hanácké slovník s Pepinem

"Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem." Pepin z Hané Vás naučí zábavnou formou "hanácke" na těch nejosvědčenějších frázích ze života. Díky podcastingu se vesele vzdělávejte přes počítač, mobil nebo MP3 přehrávač. 
1.
419 - chebzi
2.
418 - hnipat 2
3.
417 - hmla
4.
416 - hnipat
5.
415 - harênek
6.
414 - hampés
7.
413 - hajsat
8.
412 - hábê
9.
411 - gryc
10.
410 - grônfešt
11.
409 - gróška
12.
408 - glajdat
13.
407 - glachtat
14.
406 - glaga
15.
405 - glábit
16.
404 - gebeňa
17.
403 - gavalec
18.
402 - gále
19.
401 - furêja
20.
400 - frflat
21.
399 - fôtrovat
22.
398 - fôkéř
23.
397 - fňágat
24.
396 - flôk
25.
395 - faska
26.
394 - džigat
27.
393 - džgat
28.
392 - drêják
29.
391 - domaraščené
30.
390 - dynsťákê
31.
389 - čômákovat
32.
388 - čôhlat
33.
387 - čôhélat
34.
386 - čôbnót
35.
385 - čôbat
36.
384 - čmadit
37.
383 - čáchora
38.
382 - côrdik
39.
381 - côlenovat
40.
380 - côcmat
41.
379 - cófat
42.
378 - cmrchtat
43.
377 - cityrovat
44.
376 - cingat
45.
375 - cibrovat
46.
374 - cêconit
47.
373 - cepovat
48.
372 - caplovat
49.
371 - cancórek
50.
370 - cálovat
51.
369 - cahél
52.
368 - hadlák
53.
367 - březôlka
54.
366 - brykôle
55.
365 - brôtvan
56.
364 - brêčet
57.
363 - bômbela
58.
362 - žvêchan
59.
361 - žôchla
60.
360 - žgrdlêt
61.
359 - žingla
62.
358 - žêtnisko
63.
357 - žêčka
64.
356 - žbrďolec
65.
355 - zibst
66.
354 - zvizityrovat
67.
353 - zvichořêt
68.
352 - zungnót
69.
351 - zhviždělé
70.
350 - zhurô
71.
349 - zgrblêt
72.
348 - zgebnót
73.
347 - zgarbê
74.
346 - zêglêt
75.
345 - zemsky
76.
344 - zelchovňa
77.
343 - zelêna
78.
342 - zdrachtit
79.
341 - zdôřelé
80.
340 - zdêchat
81.
339 - zbrčenec
82.
338 - zbéčêt
83.
337 - zašmórané
84.
336 - zaratit
85.
335 - zababôšêt
86.
334 - zapšknôté
87.
333 - zabéčené
88.
332 - zabácnót
89.
331 - vêžrané
90.
330 - vêvěchťovat
91.
329 - vêsmradit
92.
328 - vêprdolêt
93.
327 - vêflôsat
94.
326 - vêflôkovat
95.
325 - vêfiknót
96.
324 - vêfédrovat
97.
323 - vêdêndat
98.
322 - vêcajchnovat
99.
321 - vêbřeskovat
100.
320 - vésirek
101.
319 - véco
102.
318 - vaglat
103.
317 - ťápat
104.
316 - ťafnót
105.
315 - tutan
106.
314 - třizbé
107.
313 - trômbela
108.
312 - trokê
109.
311 - trcek
110.
310 - tihlêčka
111.
309 - têčêt
112.
308 - šťóplêna
113.
307 - štréchlé
114.
306 - štôdák
115.
305 - šrudka
116.
304 - šrákê
117.
303 - šrajdat
118.
302 - šprtec
119.
301 - šprôndlák
120.
300 - šplôňa
121.
299 - šôšnit
122.
298 - šôšeň
123.
297 - šperkê
124.
296 - šôstka
125.
295 - šôfan
126.
294 - šôbrnkovat
127.
293 - šomolêt
128.
292 - šolda
129.
291 - šókala
130.
290 - šňôpka
131.
289 - šňořêt
132.
288 - šméráni
133.
287 - šmarovat
134.
286 - šlêchta
135.
285 - škrôta
136.
284 - škrôntê
137.
283 - škramôša
138.
282 - škrablena
139.
281 - škňóřêt
140.
280 - šklôban
141.
279 - škarnót
142.
278 - šifrákê
143.
277 - šêšečkê
144.
277 - šêšečkê
145.
276 - šédrem
146.
275 - šebelêt
147.
274 - ščôřêt se
148.
273 - šťôkat
149.
272 - ščôchnót se
150.
271 - šabarovat
151.
270 - sviťavy
152.
269 - styct se
153.
268 - střihnót
154.
267 - střéknôté
155.
266 - stôha
156.
265 - stôdit
157.
264 - steklêna
158.
263 - steřêt
159.
262 - sprčené
160.
261 - spražêt
161.
260 - spôzan
162.
259 - spôcovat
163.
258 - spózet
164.
257 - splknót
165.
256 - spiš
166.
255 - spirat
167.
254 - sošenka
168.
253 - sôdufka
169.
252 - slict
170.
251 - slêp
171.
250 - skředla
172.
249 - skopičene
173.
248 - skrajek
174.
247 - sjiždět
175.
246 - sisat
176.
245 - simat
177.
244 - serové
178.
243 - sirňa
179.
242 - sérynek
180.
241 - sčochnót
181.
240 - sciplé
182.
239 - řáchnót
183.
238 - rychtovat
184.
237 - rychna
185.
236 - rygol
186.
235 - ružnót
187.
234 - rozvelé
188.
233 - rozglábené
189.
232 - rozbrókané
190.
231 - rozbóchané
191.
230 - rozčilet
192.
229 - rozchlopacené
193.
228 - rópe
194.
227 - róbat
195.
226 - renek
196.
225 - rena
197.
224 - reba
198.
223 - recht
199.
222 - rédovat
200.
221 - rani
201.
220 - rajdat
202.
219 - rajbovat
203.
218 - rafičet se
204.
217 - narafičet
205.
216 - rabózet
206.
215 - prdolet
207.
214 - prdelačka
208.
213 - prčáke
209.
212 - prčet
210.
211 - pompelech
211.
210 - poch
212.
209 - počet
213.
208 - pocovat
214.
207 - poťóchlé
215.
206 - poťápané
216.
205 - pošošňat
217.
204 - poróbat
218.
203 - pók
219.
202 - podšévka
220.
201 - pocmrndovat
221.
200 - pobřeskovat
222.
199 - plondra
223.
198 - ploch
224.
197 - plke
225.
196 - pléžet se
226.
195 - pléšťka
227.
194 - plantat
228.
193 - pinožet
229.
192 - pinkosárek
230.
191 - pidlikat
231.
190 - peplat
232.
189 - petroželi
233.
188 - petat
234.
187 - paštěkovat
235.
186 - paskřevec
236.
185 - pankét
237.
184 - paliska
238.
183 - palazór
239.
182 - pakostit
240.
181 - pakátl
241.
180 - pajzat
242.
179 - pácnót
243.
178 - ozolené
244.
177 - oťáplé
245.
176 - otrajdaná
246.
175 - ošvajcnót
247.
174 - ošošněné
248.
173 - plkat
249.
172 - pajt
250.
171 - okendané
251.
170 - ojimání
252.
169 - odondané
253.
168 - ododané
254.
167 - oderet
255.
166 - očiběné
256.
165 - ocaplovat
257.
164 - ocaprtat
258.
163 - ožolet
259.
162 - oštucovat
260.
161 - ošťara
261.
160 - ošosta
262.
159 - osohlena
263.
158 - ornunk
264.
157 - oplégr
265.
156 - ochcapinke
266.
155 - oflanec
267.
154 - brykole
268.
153 - oblopkovat
269.
152 - néprf
270.
151 - nastrmačet
271.
150 - nazdechané
272.
149 - namancáre
273.
148 - nasisovat
274.
147 - narychtovat
275.
146 - napózet
276.
145 - napotvoro
277.
144 - napotpádit
278.
143 - nalecho
279.
142 - nachrmlané
280.
141 - načochnoté
281.
140 - nacvekované
282.
139 - nacimbané
283.
138 - mockat
284.
137 - móčnica
285.
136 - mličeň
286.
135 - mišek
287.
134 - matynka
288.
133 - megotat
289.
132 - mignót
290.
131 - migat
291.
130 - lont
292.
129 - loža
293.
128 - lochtat
294.
127 - lochna
295.
126 - lódna
296.
125 - lébuňk
297.
124 - labákovat
298.
123 - kyvlat
299.
122 - kšírovat
300.
121 - křipopa
301.
120 - kromholec
302.
119 - kromboženec
303.
118 - krmec
304.
117 - kondat
305.
116 - košle
306.
115 - kostn
307.
114 - kopesť
308.
113 - klačenka
309.
112 - klóček
310.
111 - kabuš
311.
110 - jonda
312.
109 - jadřenec
313.
108 - inčéši
314.
107 - inodema
315.
106 - chvistat
316.
105 - chlástat
317.
104 - charábel
318.
103 - hřébat
319.
102 - chabaští
320.
101 - hrdlačet
321.
100 - hrbócet
322.
99 - hrobá
323.
98 - hratva
324.
97 - hontovat
325.
96 - holet
326.
95 - holék
327.
94 - homno
328.
93 - hodit
329.
92 - hodlat
330.
91 - hóhat
331.
90 - hňápnót
332.
89 - hnikat
333.
88 - hlésta
334.
87 - hemze
335.
86 - heftnót
336.
85 - haňbola
337.
84 - hamáre
338.
83 - haklovat
339.
82 - hagnózek
340.
81 - gumišic
341.
80 - granec
342.
79 - gremle
343.
78 - glk
344.
77 - veglajdané
345.
76 - gláfoň
346.
75 - gegla
347.
74 - gebire
348.
73 - gaťke
349.
72 - gajst
350.
71 - gábl
351.
70 - furt
352.
69 - frocek
353.
68 - frgola
354.
67 - frcat
355.
66 - flenta
356.
65 - flondra
357.
64 - fláganec
358.
63 - fifolet
359.
62 - fifák
360.
61 - féfara
361.
60 - fášek
362.
59 - fagola
363.
58 - enóbať
364.
57 - eklovat
365.
56 - dopa
366.
55 - dopka
367.
54 - dynko
368.
53 - drvárnik
369.
52 - dršťkovat
370.
51 - drndit
371.
50 - dordit
372.
49 - dondat
373.
48 - dochna
374.
47 - dožebračet
375.
46 - doranec
376.
45 - dochramostit
377.
44 - dendat
378.
43 - čubr
379.
42 - čot
380.
41 - čoňa
381.
40 - čochtat
382.
39 - čoch
383.
38 - čobrnět
384.
37 - čibět
385.
36 - cviboch
386.
35 - curyk
387.
34 - čáchnót
388.
33 - šlopek
389.
32 - čmóchat
390.
31 - coňár
391.
30 - crcek
392.
29 - cordat
393.
28 - cochan
394.
27 - ciráte
395.
26 - cimbat
396.
25 - cembál
397.
24 - cecórek
398.
23 - cabnót
399.
22 - bzdina
400.
21 - brocan
401.
20 - boď
402.
19 - borda
403.
18 - bontovat
404.
17 - bochan
405.
16 - bóňat
406.
15 - blvoň
407.
14 - blemcat
408.
13 - bek
409.
12 - bedylko
410.
11- bedlet
411.
10 - beblat
412.
9 - běset
413.
8 - béčák
414.
7 - bartůšek
415.
6 - baroška
416.
5 - banďór
417.
4 - bančet
418.
3 - babošet
419.
2 - aleja
420.
1 - anceáš

Ozvěte se nám

Hitparáda top12 22. vydání

1.
Chinaski
Měl bych si boty zout
2.
Rosa Linn
SNAP
3.
Ed Sheeran, Pokemon
Celestial
HLASUJ
Procházka pamětí Radia Haná - vracíme vaše vzpomínky!!