právě hraje
PSLOUCHEJ
ŽIVĚ
HANÁPLAY SKYROCKPLAY
 
 

Hanácké slovník s Pepinem

"Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem." Pepin z Hané Vás naučí zábavnou formou "hanácke" na těch nejosvědčenějších frázích ze života. Díky podcastingu se vesele vzdělávejte přes počítač, mobil nebo MP3 přehrávač. 
1.
419 - chebzi
2.
418 - hnipat 2
3.
417 - hmla
4.
416 - hnipat
5.
415 - harênek
6.
414 - hampés
7.
413 - hajsat
8.
412 - hábê
9.
411 - gryc
10.
410 - grônfešt
11.
409 - gróška
12.
408 - glajdat
13.
407 - glachtat
14.
406 - glaga
15.
405 - glábit
16.
404 - gebeňa
17.
403 - gavalec
18.
402 - gále
19.
401 - furêja
20.
400 - frflat
21.
399 - fôtrovat
22.
398 - fôkéř
23.
397 - fňágat
24.
396 - flôk
25.
395 - faska
26.
394 - džigat
27.
393 - džgat
28.
392 - drêják
29.
391 - domaraščené
30.
390 - dynsťákê
31.
389 - čômákovat
32.
388 - čôhlat
33.
387 - čôhélat
34.
386 - čôbnót
35.
385 - čôbat
36.
384 - čmadit
37.
383 - čáchora
38.
382 - côrdik
39.
381 - côlenovat
40.
380 - côcmat
41.
379 - cófat
42.
378 - cmrchtat
43.
377 - cityrovat
44.
376 - cingat
45.
375 - cibrovat
46.
374 - cêconit
47.
373 - cepovat
48.
372 - caplovat
49.
371 - cancórek
50.
370 - cálovat
51.
369 - cahél
52.
368 - hadlák
53.
367 - březôlka
54.
366 - brykôle
55.
365 - brôtvan
56.
364 - brêčet
57.
363 - bômbela
58.
362 - žvêchan
59.
361 - žôchla
60.
360 - žgrdlêt
61.
359 - žingla
62.
358 - žêtnisko
63.
357 - žêčka
64.
356 - žbrďolec
65.
355 - zibst
66.
354 - zvizityrovat
67.
353 - zvichořêt
68.
352 - zungnót
69.
351 - zhviždělé
70.
350 - zhurô
71.
349 - zgrblêt
72.
348 - zgebnót
73.
347 - zgarbê
74.
346 - zêglêt
75.
345 - zemsky
76.
344 - zelchovňa
77.
343 - zelêna
78.
342 - zdrachtit
79.
341 - zdôřelé
80.
340 - zdêchat
81.
339 - zbrčenec
82.
338 - zbéčêt
83.
337 - zašmórané
84.
336 - zaratit
85.
335 - zababôšêt
86.
334 - zapšknôté
87.
333 - zabéčené
88.
332 - zabácnót
89.
331 - vêžrané
90.
330 - vêvěchťovat
91.
329 - vêsmradit
92.
328 - vêprdolêt
93.
327 - vêflôsat
94.
326 - vêflôkovat
95.
325 - vêfiknót
96.
324 - vêfédrovat
97.
323 - vêdêndat
98.
322 - vêcajchnovat
99.
321 - vêbřeskovat
100.
320 - vésirek
101.
319 - véco
102.
318 - vaglat
103.
317 - ťápat
104.
316 - ťafnót
105.
315 - tutan
106.
314 - třizbé
107.
313 - trômbela
108.
312 - trokê
109.
311 - trcek
110.
310 - tihlêčka
111.
309 - têčêt
112.
308 - šťóplêna
113.
307 - štréchlé
114.
306 - štôdák
115.
305 - šrudka
116.
304 - šrákê
117.
303 - šrajdat
118.
302 - šprtec
119.
301 - šprôndlák
120.
300 - šplôňa
121.
299 - šôšnit
122.
298 - šôšeň
123.
297 - šperkê
124.
296 - šôstka
125.
295 - šôfan
126.
294 - šôbrnkovat
127.
293 - šomolêt
128.
292 - šolda
129.
291 - šókala
130.
290 - šňôpka
131.
289 - šňořêt
132.
288 - šméráni
133.
287 - šmarovat
134.
286 - šlêchta
135.
285 - škrôta
136.
284 - škrôntê
137.
283 - škramôša
138.
282 - škrablena
139.
281 - škňóřêt
140.
280 - šklôban
141.
279 - škarnót
142.
278 - šifrákê
143.
277 - šêšečkê
144.
277 - šêšečkê
145.
276 - šédrem
146.
275 - šebelêt
147.
274 - ščôřêt se
148.
273 - šťôkat
149.
272 - ščôchnót se
150.
271 - šabarovat
151.
270 - sviťavy
152.
269 - styct se
153.
268 - střihnót
154.
267 - střéknôté
155.
266 - stôha
156.
265 - stôdit
157.
264 - steklêna
158.
263 - steřêt
159.
262 - sprčené
160.
261 - spražêt
161.
260 - spôzan
162.
259 - spôcovat
163.
258 - spózet
164.
257 - splknót
165.
256 - spiš
166.
255 - spirat
167.
254 - sošenka
168.
253 - sôdufka
169.
252 - slict
170.
251 - slêp
171.
250 - skředla
172.
249 - skopičene
173.
248 - skrajek
174.
247 - sjiždět
175.
246 - sisat
176.
245 - simat
177.
244 - serové
178.
243 - sirňa
179.
242 - sérynek
180.
241 - sčochnót
181.
240 - sciplé
182.
239 - řáchnót
183.
238 - rychtovat
184.
237 - rychna
185.
236 - rygol
186.
235 - ružnót
187.
234 - rozvelé
188.
233 - rozglábené
189.
232 - rozbrókané
190.
231 - rozbóchané
191.
230 - rozčilet
192.
229 - rozchlopacené
193.
228 - rópe
194.
227 - róbat
195.
226 - renek
196.
225 - rena
197.
224 - reba
198.
223 - recht
199.
222 - rédovat
200.
221 - rani
201.
220 - rajdat
202.
219 - rajbovat
203.
218 - rafičet se
204.
217 - narafičet
205.
216 - rabózet
206.
215 - prdolet
207.
214 - prdelačka
208.
213 - prčáke
209.
212 - prčet
210.
211 - pompelech
211.
210 - poch
212.
209 - počet
213.
208 - pocovat
214.
207 - poťóchlé
215.
206 - poťápané
216.
205 - pošošňat
217.
204 - poróbat
218.
203 - pók
219.
202 - podšévka
220.
201 - pocmrndovat
221.
200 - pobřeskovat
222.
199 - plondra
223.
198 - ploch
224.
197 - plke
225.
196 - pléžet se
226.
195 - pléšťka
227.
194 - plantat
228.
193 - pinožet
229.
192 - pinkosárek
230.
191 - pidlikat
231.
190 - peplat
232.
189 - petroželi
233.
188 - petat
234.
187 - paštěkovat
235.
186 - paskřevec
236.
185 - pankét
237.
184 - paliska
238.
183 - palazór
239.
182 - pakostit
240.
181 - pakátl
241.
180 - pajzat
242.
179 - pácnót
243.
178 - ozolené
244.
177 - oťáplé
245.
176 - otrajdaná
246.
175 - ošvajcnót
247.
174 - ošošněné
248.
173 - plkat
249.
172 - pajt
250.
171 - okendané
251.
170 - ojimání
252.
169 - odondané
253.
168 - ododané
254.
167 - oderet
255.
166 - očiběné
256.
165 - ocaplovat
257.
164 - ocaprtat
258.
163 - ožolet
259.
162 - oštucovat
260.
161 - ošťara
261.
160 - ošosta
262.
159 - osohlena
263.
158 - ornunk
264.
157 - oplégr
265.
156 - ochcapinke
266.
155 - oflanec
267.
154 - brykole
268.
153 - oblopkovat
269.
152 - néprf
270.
151 - nastrmačet
271.
150 - nazdechané
272.
149 - namancáre
273.
148 - nasisovat
274.
147 - narychtovat
275.
146 - napózet
276.
145 - napotvoro
277.
144 - napotpádit
278.
143 - nalecho
279.
142 - nachrmlané
280.
141 - načochnoté
281.
140 - nacvekované
282.
139 - nacimbané
283.
138 - mockat
284.
137 - móčnica
285.
136 - mličeň
286.
135 - mišek
287.
134 - matynka
288.
133 - megotat
289.
132 - mignót
290.
131 - migat
291.
130 - lont
292.
129 - loža
293.
128 - lochtat
294.
127 - lochna
295.
126 - lódna
296.
125 - lébuňk
297.
124 - labákovat
298.
123 - kyvlat
299.
122 - kšírovat
300.
121 - křipopa
301.
120 - kromholec
302.
119 - kromboženec
303.
118 - krmec
304.
117 - kondat
305.
116 - košle
306.
115 - kostn
307.
114 - kopesť
308.
113 - klačenka
309.
112 - klóček
310.
111 - kabuš
311.
110 - jonda
312.
109 - jadřenec
313.
108 - inčéši
314.
107 - inodema
315.
106 - chvistat
316.
105 - chlástat
317.
104 - charábel
318.
103 - hřébat
319.
102 - chabaští
320.
101 - hrdlačet
321.
100 - hrbócet
322.
99 - hrobá
323.
98 - hratva
324.
97 - hontovat
325.
96 - holet
326.
95 - holék
327.
94 - homno
328.
93 - hodit
329.
92 - hodlat
330.
91 - hóhat
331.
90 - hňápnót
332.
89 - hnikat
333.
88 - hlésta
334.
87 - hemze
335.
86 - heftnót
336.
85 - haňbola
337.
84 - hamáre
338.
83 - haklovat
339.
82 - hagnózek
340.
81 - gumišic
341.
80 - granec
342.
79 - gremle
343.
78 - glk
344.
77 - veglajdané
345.
76 - gláfoň
346.
75 - gegla
347.
74 - gebire
348.
73 - gaťke
349.
72 - gajst
350.
71 - gábl
351.
70 - furt
352.
69 - frocek
353.
68 - frgola
354.
67 - frcat
355.
66 - flenta
356.
65 - flondra
357.
64 - fláganec
358.
63 - fifolet
359.
62 - fifák
360.
61 - féfara
361.
60 - fášek
362.
59 - fagola
363.
58 - enóbať
364.
57 - eklovat
365.
56 - dopa
366.
55 - dopka
367.
54 - dynko
368.
53 - drvárnik
369.
52 - dršťkovat
370.
51 - drndit
371.
50 - dordit
372.
49 - dondat
373.
48 - dochna
374.
47 - dožebračet
375.
46 - doranec
376.
45 - dochramostit
377.
44 - dendat
378.
43 - čubr
379.
42 - čot
380.
41 - čoňa
381.
40 - čochtat
382.
39 - čoch
383.
38 - čobrnět
384.
37 - čibět
385.
36 - cviboch
386.
35 - curyk
387.
34 - čáchnót
388.
33 - šlopek
389.
32 - čmóchat
390.
31 - coňár
391.
30 - crcek
392.
29 - cordat
393.
28 - cochan
394.
27 - ciráte
395.
26 - cimbat
396.
25 - cembál
397.
24 - cecórek
398.
23 - cabnót
399.
22 - bzdina
400.
21 - brocan
401.
20 - boď
402.
19 - borda
403.
18 - bontovat
404.
17 - bochan
405.
16 - bóňat
406.
15 - blvoň
407.
14 - blemcat
408.
13 - bek
409.
12 - bedylko
410.
11- bedlet
411.
10 - beblat
412.
9 - běset
413.
8 - béčák
414.
7 - bartůšek
415.
6 - baroška
416.
5 - banďór
417.
4 - bančet
418.
3 - babošet
419.
2 - aleja
420.
1 - anceáš

Ozvěte se nám

Hitparáda top10 38. vydání

1.
Taylor Swift
The Man
2.
JP Cooper
Little Bit Of Love
3.
Alicia Keys
Underdog
HLASUJ

Ozvěte se nám

585 22 55 88
585 22 55 88 dopravní zpravodajství