právě hraje
PSLOUCHEJ
ŽIVĚ
HANÁPLAY SKYROCKPLAY
 
 

Reklama na Hané

Jak funguje rádiová reklama

Znáte nějakou píseň?

Dokázali byste si vybavit, zapískat nebo dokonce zazpívat její melodii?

Líbí se Vám? Možná ano, možná ne! Stejně ji znáte!  A jak se to stalo?

Hráli ji v rádiu. A často! 

Rádio dělá hity a dělá z nich evergreeny. Rádio umí udělat hit i z Vašeho výrobku!!!

Zavřete oči a všechna ostatní média zmizí! Zbyde jen rádio ve Vašich službách.

 

Rádiové produkty

Reklama a infospoty

Rozhlasová reklama je velmi efektivní, má vysoký zásah a zapamatovatelnost. Je vhodná na taktická sdělení i k budování značky. Spoty mohou být dlouhé od 10 do 60 vteřin a mohou být umístěné zcela samostatně, na první nebo poslední pozici v reklamním bloku. Optimální denní rotace spotů je 4 až 7x rozložené do celého dne. Infospoty jsou umístěné samostatně a vysílány u servisních informací jako jsou Počasí, Doprava nebo Časomíra.

Sponzoring

Spojení události nebo vysílání sponzorského vzkazu obsahující jméno sponzora, který poskytuje finanční prostředky na tuto akci prostřednictvím sponzorského vzkazu. Zpravidla jde o citaci klientova jména, produktu či jiné klientovy prezentace před pořadem, během něho nebo za ním. Díky vysílání několikrát denně mimo standardní reklamní čas a při spojení s programovým pořadem rádia nabízí sponzorský vzkaz lépe cílenou komunikaci a pozitivní přijetí od posluchačů.

Soutěž

Soutěž je formou podpory prodeje, ale nenahrazuje reklamní spoty. Slouží k prezentaci klienta, jeho produktů nebo služeb pomocí anoncí na soutěž i moderovanými soutěžními vstupy. Posluchači se musí aktivně zapojit, a tím se upoutává jejich pozornost. Zájem o účast v soutěži zvyšuje atraktivita soutěžených cen. Principy rádiových soutěží jsou nejčastěji výherní signál a otázka s odpovědí. 

Rozhovor

Jde o unikátní a nestandardní formu propagace Vašich myšlenek, osob, produktů či služeb. Je umístěná mimo reklamní blok, otázka je položena živě moderátorem a odpověď je předtočená se zástupcem objednatele. V delším čase je možné upoutat pozornost posluchačů a vysvětlit výhody či specifika. Komerční rozhovor je natočen a rozdělen do 5 částí, které se vysílají každý den ve stejný čas po jedné otázce, formou standardního moderátorského vstupu jako informace, která je pro posluchače zajímavá a přináší mu užitek. 

Super infospot

Reklamní produkt kombinující výhody čteného oznámení a reklamního spotu. Jedná se o nadstandardní prostor pro prezentaci produktů a služeb klienta netradiční formou, využívané pro podrobné vysvětlení výhod, užitků, návodů či novinek. Opět je umístěný mimo reklamní bloky a je delší.

Reportérský vstup

Živý vstup reportéra do vysílání z místa konání akce nebo z provozovny klienta. Možnost získání pozornosti posluchačů aktuálními informacemi. Vstup je uveden moderátorem ve studiu a zakončen reklamním spotem. Reportérských vstupů může být v rámci jednoho dne více a mohou být navíc doplněny dalšími anoncemi.

Street call Promotion a event marketing

Prezentace Vašich produktů či služeb na vytipovaných místech s ozvučeným automobilem spojená s reportérským vstupem a s možností rozdávání letáků, samplingu vzorků, ochutnávek či soutěží. Také můžeme společně vymyslet a zrealizovat komplexnější akce typu: roadshow, firemní akce, koncerty, sportovní události apod.​

Jukebox premium

Písnička na přání, kterou si může firma nebo jednotlivec vybrat ze seznamu Radia Haná. Ve vysílání pak moderátor zmíní jméno firmy nebo osoby, pro kterou je písnička určená a krátký klientský vzkaz.

PR komunikace

Zrealizujeme pořad či moderátorský vstup týkající se Vašeho produktu, služby či oboru činnosti přitom vždy poutavou formou poradenství zaměřeným k obecnému užitku posluchačů.

Služby nahrávacího studia

Možnosti výroby reklamních spotů, nahrání zvukových stop k audiovizuálním projektům, sestavení hudebních mixů, vytvoření originálního hudebního podkladu, natočení komentářů, atd. Samozřejmou součástí služeb nahrávacího studia je profesionální zvukař, samotné natáčení i úprava zvukové nahrávky.

Konzultace při plánování a realizaci reklamních rozhlasových kampaní

V oblasti médií a rozhlasové reklamy se aktivně pohybujeme už více než 23 let, aktivně realizujeme řadu doplňkových služeb z oblasti marketingu a reklamy. Zajišťujeme plánování a realizaci rozhlasových kampaní v regionech i v rámci celé České republiky.

Monitoring nestandardních speciálních operací

Všechny zmíněné nestandardní rádiové produkty pro kontrolu zaznamenáváme a můžeme je klientovi předat na CD nebo jiném datovém médiu.

Ozvěte se nám

Procházka pamětí Radia Haná - vracíme vaše vzpomínky!!